Når du skal velge håndverker til å gjøre arbeid for deg, er det flere ting du bør huske på:
  1. Inngå skriftlig kontrakt
  2. Spør om foretaket har sentral eller lokal godkjenning
  3. Undersøk formaliteter og organisasjonstilhørighet
  4. Vær tålmodig - det er bedre å finne en god håndverker som kan gjøre jobben i morgen enn en dårlig som kan gjøre den i dag
  5. Innhent flere tilbud
  6. Be om referanser
  7. Undersøk om foretaket har et kvalitetssikringssystem
  8. Ha en befaring sammen med foretaket før arbeidet settes i gang
  9. Konsentrer ansvaret. Hvis oppussingen må gjøres av flere yrkesgrupper, velg ut en person eller ett foretak til å stå ansvarlig for hele prosjektet
  10. Bruk hverdagene. Ikke ring håndverkeren på søndag hvis arbeidet kan vente til mandag
- Bruk heller en mester!

Rådene er hentet fra mesterbrev.no.